Zarządzenie Nr 0050.55.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.122.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Traci moc zarządzenie nr 0050.122.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.55.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.04.2021 13:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.04.2021 13:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 29