Zarządzenie Nr 0050.72.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 176 obręb Zakrze (AM-4)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 5 lat na rzecz Zakładowego Klubu Sportowego „WŁÓKNIARZ” z siedzibą w Kudowie-Zdroju, nieruchomość położoną w Kudowie-Zdroju oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 176 obręb Zakrze (AM-4) o pow. 22937 m2.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.72.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.04.2021 11:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.04.2021 11:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 23