Zarządzenie Nr 0050.78.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki miejskiej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zarządzonych na dzień 30 maja 2021 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wskazuję na pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie-Zdroju powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zarządzonych na dzień 30 maja 2021 r. Pana Arkadiusza Sipa.

§ 2.

Zakres wykonywanych zadań oraz terminy ich wykonywania określają uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.78.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:26.04.2021 11:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.04.2021 11:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 25