Zarządzenie nr 0050.79.2021                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 21 kwietnia 2021 roku          

w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 ust. 4 i ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:
§1.
      Na wniosek 1  rozkłada się na 10 (dziesięć) rat należności z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 1.914,00 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia
w kwocie 13,51 zł i ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

Lp.    Data         Kwota    Odsetki    Odsetki od raty    Razem
1    2021.04.30    191,40    1,36              0,00            192,76
2    2021.05.31    191,40    1,35              0,00            192,75
3    2021.06.30    191,40    1,35              0,00            192,75
4    2021.07.31    191,40    1,35              0,00            192,75
5    2021.08.31    191,40    1,35              0,00            192,75
6    2021.09.30    191,40    1,35              0,00            192,75
7    2021.10.31    191,40    1,35              0,00            192,75
8    2021.11.30    191,40    1,35              0,00            192,75
9    2021.12.31    191,40    1,35              0,00            192,75
10    2022.01.31    191,40    1,35            0,00           192,75

Razem              1.914,00    13,51           0,00          1.927,51

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.79.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.04.2021 11:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.04.2021 11:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 30