ZARZĄDZENIE NR 195/09
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 17 września 2009 roku

 

w sprawie powołania komisji odbiorowej

 

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.)

- zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuję jako przedstawicieli Zamawiającego, komisję do odbioru przedmiotu umów nr:
1. IFE/ZP/342/6/2009  z dnia 04.09.2009 dot. zadania pn. „Dostawa samochodów ciężarowych z zabudową specjalistyczną o DMC 18000 kg i DMC 3500 kg przystosowanych do wywozu stałych odpadów komunalnych w tym segregowanych” na część nr 1 dot. dostawy samochodu ciężarowego z zabudową specjalistyczną o DMC 18000 kg,” zawartej pomiędzy Gminą Kudowa-Zdrój, a firmą: INTEGRA Sławomir Kamiński, ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia, NIP: 583-220-95-00, REGON: 192972978
2. IFE/ZP/342/7/2009  z dnia 28.08.2009 dot. zadania pn. „Dostawa 300 fabrycznie nowych pojemników o pojemności 1100 litrów do segregacji i gromadzenia odpadów komunalnych” zawartej pomiędzy Gminą Kudowa-Zdrój, a firmą: MJB M. MIERZEJEWSKA, B.M. JOHANNSEN, T.J. BRZEZIŃSCY SPÓLKA JAWNA., NICPONIA, 83-140 GNIEW, NIP: 593-19-04-752, REGON: 191336401
3. IFE/ZP/342/8/2009  z dnia 10.09.2009 dot. zadania pn. „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową specjalistyczną o  DMC  3500 kg przystosowanego do wywozu segregowanych odpadów komunalnych,” zawartej pomiędzy Gminą Kudowa-Zdrój, a firmą: Cracow Truck Center sp. z o.o. ul. Tyniecka 188, 30-376 Kraków, NIP: 678-29-68-781, REGON: 120175360

w składzie:
1. Aneta Potoczna             - przewodniczący komisji
2. Dorota Dąbrowska        - członek komisji
3. Adam Lis                       - członek komisji
4. Bogdan Chmielewski    - członek komisji
5. Jerzy Wypart                - członek komisji
6. Marek Kot                      - członek komisji

 

§2

 

Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny  za przedstawienie Burmistrzowi wyników prac komisji.


§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 195/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.09.2009 10:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2009 10:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 93