Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2021

Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  11 maja 2021 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.88.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  11 maja 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanewj położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.89.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  13 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.90.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  13 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.91.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  13 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.92.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  19 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.93.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  19 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.94.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  19 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.95.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  19 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.96.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  20 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  20 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  21 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  24 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2020

Zarządzenie Nr 0050.100.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  24 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  24 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

Zarządzenie Nr 0050.102.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.103.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.104.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.57.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny    

Zarządzenie Nr 0050.106.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok


Zarządzenie Nr 0050.108.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  10 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny    

Zarządzenie Nr 0050.109.2021 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 48, stanowiącego  własność  Gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie Nr 0050.110.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 czerwca 2021 roku w sprawie umorzenia  należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.111.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16 czerwca 2021 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.112.2021 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podniotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.113.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  18 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.114.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  18 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny    

Zarządzenie Nr 0050.115.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  18 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.116.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  18 czerwca 2021 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.117.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  24 czerwca 2021 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty przekształceniowej

Zarządzenie Nr 0050.118.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:25.06.2021 14:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.08.2021 10:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 170