Zarządzenie nr 0050.84.2021   
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

                                               
w sprawie  ceny jednostkowej drewna, gdzie koszty prac przewyższają przychody ze sprzedaży 1m3 drewna, pochodzącego z działki nr: 289 obręb Stary Zdrój (Góra Parkowa)

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.713 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.    Ustala się minimalną cenę za sprzedaż 1 m3 drewna świerkowego w wysokości  5,00 zł netto+VAT.
2.  Sprzedaż drewna nabywcy-kupującego stosuje się w sytuacji gdy koszty prac przewyższają przychody z ewentualnej sprzedaży drewna, po wcześniejszym oszacowaniu kosztów wycinki i wartości drewna oraz zawarciu stosownej umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju na stanowisku specjalisty ds. lasów komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.84.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.04.2021 08:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.04.2021 08:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 22