Zarządzenie Nr 0050.86.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30  kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 50,00 zł netto + 23% VAT, za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju, w obrębie Stary Zdrój, oznaczonego jako część działki nr 27/10 (AM-2) o pow. 2,0 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.86.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.05.2021 13:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.05.2021 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 35