Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2021

Zarządzenie Nr 0050.120.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  9 lipca 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.121.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  9 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.122.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100 lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.123.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 339/68 obręb Zakrze (AM-10)

Zarządzenie Nr 0050.124.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu najmu

Zarządzenie Nr 0050.125.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 22 obręb Czermna (AM-1)

Zarządzenie Nr 0050.126.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.76.2021 dotyczącego wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.127.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  19 lipca 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.128.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  20 lipca 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.129.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  22 lipca 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.130.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  22 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.131.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  23 lipca 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.132.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  23 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.133.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.20.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.134.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  27 lipca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.135.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.136.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 lipca 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.137.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.100 lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.138.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.139.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok


Zarządzenie Nr 0050.140.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m2 powierzchni reklamy usytuowanej na działce ne 576 obręb Słone

Zarządzenie Nr 0050.141.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 87/4, 89/1 i 90/1 obręb Zakrze (AM-3)

Zarządzenie Nr 0050.142.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie  oddania w użyczenie pomieszczenia położonego na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 387/45 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie Nr 0050.143.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70/5 obręb Zakrze (AM-3)

Zarządzenie Nr 0050.144.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  3 sierpnia 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.145.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  3 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.146.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Zarządzenie Nr 0050.147.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.148.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 sierpnia 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.149.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.150.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.151.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.152.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.153.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  13 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.154.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  18 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.155.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  18 sierpnia 2021 roku w sprawie umorzenia odsetek od należności przejętych z MZUP -  usługi komunalne

Zarządzenie Nr 0050.156.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 0050.157.2021 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa–Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.158.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  30 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.159.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  30 sierpnia 2021 roku w sprawie   powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.161.2021 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa–Zdrój na 2022 rok

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:09.08.2021 13:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:09.09.2021 09:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 193