Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021

Zarządzenie Nr 0050.162.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 września 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok        

Zarządzenie Nr 0050.163.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem objęcia udziałów w spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarządzenie Nr 0050.164.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 września 2021 r. w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.165.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.166.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.167.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu najmu

Zarządzenie Nr 0050.168.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr 0050.169.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn/kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.170.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 września 2021 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Zarządzenie nr 0050.171.2021 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.172.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległści w Kudowie-Zdoju

Zarządzenie Nr 0050.173.2021 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2021 rok


Zarządzenie Nr 0050.174.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 października  2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.175.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 października  2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.176.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 października  2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.177.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie nr 0050.178.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 października 2021 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 października  2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczki na dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej

Zarządzenie Nr 0050.180.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 października 2021 r. w sprawie określania przedmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontrariacie

Zarządzenie Nr 0050.181.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 października  2021 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za świadczenia za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.182.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.183.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.184.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wysokości stawki czynszu za gminny lokal użytkowy położony przy ul. Zdrojowej 38 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.185.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.186.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.187.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.188.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 października 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:03.09.2021 09:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.11.2021 10:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 170