OŚWIADCZENIE  Nr 1/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 2021 r.

zawierające stanowisko w sprawie likwidacji wewnętrznej działki drogowej nr 336, położonej w Kudowie-Zdroju pomiędzy ul. Spacerową i ul. Turystyczną

Na podstawie §30 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXIII/160/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2020 r. poz. 4555) Rada Miejska Kudowy-Zdroju oświadcza, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska Kudowy-Zdroju uznaje za zasadną likwidację wewnętrznej działki drogowej nr 336, położonej w Kudowie-Zdroju pomiędzy ul. Spacerową i ul. Turystyczną.

§ 2.

Rada Miejska Kudowy-Zdroju upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania niniejszego stanowiska Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój oraz Panu Ryszardowi Węclewskiemu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś


                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenie nr 1/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.10.2021 13:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.10.2021 13:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 75