Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2021

Zarządzenie Nr 0050.189.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie poręczenia przez Gminę Kudowa-Zdrój kwoty kredytu w rachunku bieżącym dla spółki Basen "Wodny świat" sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 0050.190.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.191.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.192.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.193.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych

Zarządzenie Nr 0050.194.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.195.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.196.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.197.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.198.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2020 Burmistra Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowaników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych

Zarządzenie Nr 0050.199.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój\

Zarządzenie Nr 0050.200.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.201.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.202.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.203.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy położony w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 5

Zarządzenie Nr 0050.204.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy położony w Kudowie-Zdroju przy ul. Głównej 19

Zarządzenie Nr 0050.205.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy położony w Kudowie-Zdroju przy ul. 1 Maja 29

Zarządzenie Nr 0050.206.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy położony w Kudowie-Zdroju przy ul. 1 Maja 9

Zarządzenie Nr 0050.207.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy położony w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 38

Zarządzenie Nr 0050.208.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 258/2008 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie  wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe  w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.209.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok


Zarządzenie Nr 0050.210.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.211.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.212.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.213.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.214.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.215.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.217.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.218.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.219.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.220.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.221.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.222.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.223.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie Nr 0050.224.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/7 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie Nr 0050.225.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchmości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.227.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy położony w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 5

Zarządzenie Nr 0050.228.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.229.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie  wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione

Zarządzenie Nr 0050.230.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.230.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:15.11.2021 13:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.01.2022 13:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 114