Zarządzenie Nr  0050.196.2021

Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój

z dnia 15 listopada 2021 r.

 

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa – Zdrój na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa–Zdrój

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Kudowa–Zdrój na 2022 rok,
    w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa–Zdrój na lata 2022–2033, w brzmieniu stanowiącym w załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Aneta Potoczna

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.196.2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:15.11.2021 17:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:15.11.2021 17:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 121