Zarządzenie Nr 0050.1.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 3 stycznia 2022 roku.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 uchwały nr XL/282/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój zarządzam co następuje:

                                                                                                         
§ 1

Upoważniam:
a)    kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
b)    dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II,
c)    dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
d)    dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka,
e)    dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka,
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.1.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.01.2022 13:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.01.2022 13:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 52