Zarządzenie nr  0050.4.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie jako działka  nr 222/17, (AM-9), o pow. 96 m2, położoną w obrębie Stary Zdrój, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00059812/2 na rzecz Pani Edyty Gorczyńskiej, która przedmiotową działkę zabudowała budynkiem handlowo-usługowym z własnych środków.

2. Przeznacza się do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie jako działki  nr 160/6 i nr 484, (AM-13), o łącznej pow. 202 m2, położoną przy  ul. Tadeusza Kościuszki 56B w obrębie Czermna, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00083141/4 na rzecz Pana Waldemara Jaworskiego, który przedmiotową działkę zabudowała budynkiem handlowo-usługowym z własnych środków.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.4.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.01.2022 10:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.01.2022 10:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 29