Uchwała nr XII/18/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26.01.2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionejw uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XL/282/21 z dnia 30 grudnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w uchwale Nr XL/283/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminyKudowa-Zdrój na 2022 rok.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwałanr XII/18/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:14.02.2022 11:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:14.02.2022 11:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 54