Zarządzenie Nr 0050.14.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

 
§1.

1.   Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, działki  gruntu nr 90/1, AM-6, o pow. 0,2070 ha, położonych obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00093049/2.

2.    W przedmiocie zbycia nieruchomości opisanej  w ust. 1, została zawarta warunkowa umowa sprzedaży w dniu 4 lutego 2022 r., Rep. A nr 693/2022  w Kancelarii Notarialnej w Żywcu przy ul. Komorowskich 31 przed notariuszem Agatą Drugacz.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy  Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.14.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.02.2022 11:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.02.2022 11:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 31