Zarządzenie Nr 0050.21.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/7 obręb Zakrze (AM-13)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Pana Sławomira Mytycha, część nieruchomości o pow. 3 m2, położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 27/7 obręb Zakrze (AM-13), z przeznaczeniem na punkt gromadzenia odpadów.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.21.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.03.2022 09:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.03.2022 09:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 30