ZARZĄDZENIE nr 0050.34.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 28.03.2022 roku

w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art.28aa  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.   Dz.U. z 2022 r. poz. 559 późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. W celu przygotowania raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2021 rok, realizując ustawowe zadanie określone w art. 28 aa ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, powołuje się zespół odpowiedzialny za przygotowanie projektu raportu w składzie:
Mariusz Fleszar            -  przewodniczący zespołu
Ewa Drzewiecka            -  koordynator prac zespołu
Iwona Biernacik            -  członek zespołu
Justyna Klich                -  członek zespołu
Magdalena Spendowska        -  członek zespołu
Bogusław Buksak            -  członek zespołu
Anna Jakubowska-Kort        -  członek zespołu
Elżbieta Ubik                -  członek zespołu
Piotr Dąbrowski            -  członek zespołu
Monika Kryczka            -  członek zespołu
Violetta Biernacik            -  członek zespołu
Rafał Greszta                -  członek zespołu
Andrzej Kanecki            -  członek zespołu

2. Zespół będzie wykonywał swoje zadanie w ramach następującego harmonogramu prac:
1) do dnia 29.03.2022 r. ustalenie sposobu opracowania projektu raportu,
2) do dnia 31.03.2022 r. opracowanie wersji roboczej projektu raportu,
3) do dnia 20.04.2022 r. opracowanie ostatecznej wersji projektu raportu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
 
 
 
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.34.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.04.2022 12:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.04.2022 12:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 39