ZARZĄDZENIE  NR  0050.40.2022        
Burmistrza Miasta  Kudowy-Zdroju
z dnia 01 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

          Na  podstawie art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021r. poz. 1119 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się do  składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju na członka Komisji Panią Ewę Drzewiecką i Panią Edytę Miliszewską-Bartosik.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 


                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.40.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.04.2022 12:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.04.2022 12:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 21