Zarządzenie nr  0050.44.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 6 kwietnia 2022 r.

 sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

1.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Głównej 1 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowiony na działce  nr  318 (AM-9) o pow. 0,1030 ha, położony w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą nr SW1K/00088426/1.
2.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ul. Szkolnej 16 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowiony na działkach nr  443/1 i nr 443/2 (AM-5) o łącznej pow. 0,0937 ha, położony w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą nr SW1K/00045256/5.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.44.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.04.2022 10:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.04.2022 10:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 26