ZARZĄDZENIE  NR  0050.36.2022         
Burmistrza Miasta  Kudowy-Zdroju
z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

          Na  podstawie art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021r. poz. 1119). Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju członka Komisji Pana Grzegorza Dacyszyna.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.36.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.04.2022 11:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.04.2022 11:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 29