Zarządzenie 0050.61.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 29 kwietnia  2021 r.

w sprawie  ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój   za 2021 r.


Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ogłasza się  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
1)    sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2021 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2)     sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3)    informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.61.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.05.2022 10:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.05.2022 10:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 34