Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2022

Zarządzenie Nr 0050.64.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 maja  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 maja  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.66.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 majak  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia zużycia wody

Zarządzenie Nr 0050.67.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 maja  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za bezumownie zajmowany lokal mieszkalny oraz oplat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.68.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 maja  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gmiuny Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 maja  2022 r. w sprawie  wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.70.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 maja  2022 r. wzmianiające zarządzenie nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto

Zarządzenie Nr 0050.71.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 maja  2022 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050.72.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 maja  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gmiuny Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.73.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 maja  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gmiuny Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.74.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 maja  2022 r. w sprawie  wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 maja  2022 r. w sprawie  ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 maja  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gmiuny Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.77.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 maja  2022 r. w sprawie  wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 maja  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gmiuny Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 maja  2022 r. w sprawie  przedstawienia raportru o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.80.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 maja  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gmiuny Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.81.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 maja  2022 r. w sprawie  wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim


Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 czerwca  2022 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.83.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 czerwca  2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju 

Zarządzenie Nr 0050.84.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 czerwca  2022 r. w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej

Zarządzenie Nr 0050.85.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 czerwca  2022 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.86.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 czerwca  2022 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.87.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.88.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.89.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca  2022 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki zaliczki na dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.90.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gmiuny Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.91.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca  2022 r. w sprawie  wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.92.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 czerwca  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gmiuny Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.93.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca  2022 r. w sprawie  wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr 0050.94.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.95.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 czerwca  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 0050.96.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 czerwca  2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki Basenowi "Wodny Świat" sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 0050.97.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 czerwca  2022 r. w sprawie wyłączenia ze sprzedaży niektórych lokali mieszkalnych     

Zarządzenie Nr 0050.98.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 czerwca  2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca  2022 r. w sprawie zmian w budżecie gmiuny Kudowa-Zdrój na 2022 rok    

Zarządzenie Nr 0050.100.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca  2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gmiuny Kudowa-Zdrój              

Zarządzenie Nr 0050.101.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca  2022 r. w sprawie  wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konflikrtem zbrojnym na terytorium  Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:13.06.2022 12:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.07.2022 09:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 198