ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2022
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2021

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Kudowy-Zdroju oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.79.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2022 10:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2022 10:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 28