Zarządzenie nr  0050.82.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

 1.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową,  oznaczoną geodezyjnie jako działka  numer 21/24, (AM-2), o pow. 384 m2, położoną w obrębie Jeleniów, gminie Lewin Kłodzki, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00104738/0 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Nabywcy.
2.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową,  oznaczoną geodezyjnie jako działka  numer 21/25, (AM-2), o pow. 487 m2, położoną w obrębie Jeleniów, gminie Lewin Kłodzki, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00104738/0 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Nabywcy.
3.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową,  oznaczoną geodezyjnie jako działka  numer 21/26, (AM-2), o pow. 642 m2, położoną w obrębie Jeleniów, gminie Lewin Kłodzki, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00104738/0 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Nabywcy.
4. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową,  oznaczoną geodezyjnie jako działka  numer 21/27, (AM-2), o pow. 508 m2, położoną w obrębie Jeleniów, gminie Lewin Kłodzki, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00104738/0 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Nabywcy.
5.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową,  oznaczoną geodezyjnie jako działka  numer 81/7, (AM-2), o pow. 78 m2, położoną w obrębie Nowy Zdrój, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/0047121/4 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Nabywcy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.82.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.06.2022 09:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.06.2022 09:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 22