Zarządzenie Nr 0050.110.2022

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 1 lipca 2022 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 63 ust. 14, art. 4 pkt 16 i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

 1. Pani Iwona Biernacik – przedstawiciel gminy Kudowa-Zdrój,
 2. Pani Edyta Breszko – przedstawiciel gminy Kudowa-Zdrój,
 3. Pani Elżbieta Ubik – przedstawiciel gminy Kudowa-Zdrój,
 4. Pani Małgorzata Sandecka – przedstawiciel Kuratora Oświaty,
 5. Pani Anna Szewczyk – przedstawiciel Kuratora Oświaty,
 6. Pan Piotr Krzywda – przedstawiciel Kuratora Oświaty,
 7. Pani Agnieszka Maziarz – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 8. Pan Daniel Dubaniewicz – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 9. Pani Dorota Korzeniowska – przedstawiciel Rady Rodziców,
 10. Pani Małgorzata Ligas – przedstawiciel Rady Rodziców,
 11. Pani Małgorzata Więckowska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 12. Pan Paweł Bubiński – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność’ 80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej.

§ 2.

Wyznacza się Panią Iwonę Biernacik na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.110.2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:01.07.2022 13:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:01.07.2022 13:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 49