Zarządzenie Nr 0050.115.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 8 lipca 2022 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 14, art. 4 pkt 16 i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:
1)    Pani Iwona Biernacik – przedstawiciel gminy Kudowa-Zdrój,
2)    Pani Edyta Breszko – przedstawiciel gminy Kudowa-Zdrój,
3)    Pani Elżbieta Ubik – przedstawiciel gminy Kudowa-Zdrój,
4)    Pani Małgorzata Sandecka – przedstawiciel Kuratora Oświaty,
5)    Pani Anna Szewczyk – przedstawiciel Kuratora Oświaty,
6)    Pan Piotr Krzywda – przedstawiciel Kuratora Oświaty,
7)    Pani Elżbieta Żulinska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8)    Pani Anita Mężyńska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9)    Pani Ewa Drzewiecka – przedstawiciel Rady Rodziców,
10)    Pani Magdalena Fałat – przedstawiciel Rady Rodziców,
11)    Pani Małgorzata Więckowska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
12)    Pan Paweł Bubiński – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność’ 80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej.

§ 2.

Wyznacza się Panią Iwonę Biernacik na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.115.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.07.2022 10:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.07.2022 10:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 15