Zarządzenie nr  0050.123.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 15 lipca 2022 r.

    w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

 Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową,  oznaczoną geodezyjnie jako działka  numer 17/24, (AM-13), o pow. 1156 m2, położoną w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00072687/3 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Nabywcy,  działki nr 33/8, obręb Zakrze.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 177/10 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 października 2010 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.123.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.08.2022 08:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.08.2022 08:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 18