ZARZĄDZENIE  NR  0050.158.2022        
Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

        
 Na  podstawie art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021r. poz. 1119 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju sekretarza  Komisji Panią Katarzynę Oczkowską.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.158.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.09.2022 08:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.09.2022 08:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 22