Zarządzenie nr 0050.149.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 26 sierpnia 2022r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, zabudowaną, położoną w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 471/2 (AM-13) o pow. 1293 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00089493/8 przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi (dopuszcza się różne rodzaje usług np.: hotelarskie, gastronomii, rzemiosła usługowego itp. spełniające ograniczenia określone w ustaleniach ogólnych dla strefy F).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.149.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.09.2022 10:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.09.2022 10:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 26