Zarządzenie nr 227/09


Zarządzenie nr 227/09

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 09 listopada 2009 roku

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości oraz uchwałą nr XXXI/192/2001 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 31 sierpnia 2001r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa – Zdrój, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz osoby prawnej n/w działki położone w gminie Kudowa – Zdrój, które zostały zajęte pod budowę drogi krajowej:

obręb Słone
1.działka nr 547/2 (AM-17) o pow.73m2, Kw. nr 85532/6
2.działka nr 560/4 (AM-17) o pow.195m2, Kw. nr 70232.

 

 § 2

 

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży t. j. koszty prac geodezyjnych i szacunków rzeczoznawcy majątkowego jak również opłatę notarialną i sądową będzie ponosić nabywca.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy Kudowy – Zdroju.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 227/09
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2009 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż