Zarządzenie nr 240/09


Zarządzenie nr 240/09

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 23 listopada 2009 roku

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa - Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego n/w nieruchomości bez zabudowań, położone w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 

1.działka nr 66/20 (AM-5) o pow.787m2, Kw. nr 80521
2.działka nr 66/19 (AM-5) o pow.770m2, Kw. nr 80519
3.działka nr 66/17, nr 66/13 (AM-5) o pow.769m2, Kw. nr 80518
4.działka nr 66/15, nr 66/12, nr 66/21 (AM-5) o pow.763m2, Kw. nr 80517.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 240/09
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2009 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż