Protokół Nr XXXVII/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 18 czerwca 2008 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  13.20

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:
1. Przyznanie stypendiów edukacyjnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju dla uczniów utalentowanych – uzdolnionych.
2. Program funkcjonowania oświaty na lata 2009 – 2015 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty  Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2015.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
- przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
- zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kudowa-Zdrój,
- uchwalenia korekty na 2009 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011,
- przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.


Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)
Grażyna Janiszewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli stypendia edukacyjne Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju dla uczniów utalentowanych – uzdolnionych następującym uczniom:
Dagmara Buksak uczennica klasy VI „B” ZSP im. Jana Pawła II Szkoły Podstawowej  nr 2 w Kudowie-Zdroju uzyskała stypendium Rady Miejskiej w kategorii – nauka. Zajęła I miejsce w Małym Finale Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „Słowo daję” 2008/2009.
Artur Bieliński uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju uzyskał stypendium Rady Miejskiej w kategorii – sport. Zajął III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów, Juniorów Młodszych – Młodzików w Taekwon-do I.T.F. – Wrocław 22.03.2009.
Katarzyna Hoderna uczennica klasy VI „B” ZSP im. Jana Pawła II Szkoły Podstawowej nr 2 w Kudowie-Zdroju uzyskała stypendium Rady Miejskiej w kategorii – sport. W  Zimowych Mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego w pływaniu zajęła III miejsce w konkurencji 50 m oraz  III miejsce w konkurencji 100 m stylem klasycznym.
Jagoda Pawelska uczennica II „B” ZSP im. Jana Pawła II Gimnazjum w Kudowie-Zdroju uzyskała stypendium Rady Miejskiej w kategorii – nauka. Uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR” i w V Powiatowym Konkursie Matematycznym.
Magdalena Jagiełło uczennica klasy I „C” ZSP im. Jana Pawła II Gimnazjum w Kudowie-Zdroju uzyskała stypendium Rady Miejskiej w kategorii – nauka. Zajęła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Polonistycznym „Skarbiec Słów”.
Justyna Szablewska uczennica klasy II „B” ZSP im. Jana Pawła II Gimnazjum w Kudowie-Zdroju uzyskała stypendium Rady Miejskiej w kategorii – nauka. Uczestniczyła w V Powiatowym Konkursie Matematycznym, w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „Orzeł”- część ortograficzna. Zakwalifikowała się do etapu powiatowego wojewódzkiego konkursu „Zdolny Ślązak    Gimnazjalista” – część matematyczno – przyrodnicza i humanistyczna oraz zakwalifikowała się do etapu Międzyszkolnego Konkursu Języka Polskiego „Skarbiec Słów”.
Adriana Hofman uczennica klasy I „B” ZSP im. Jana Pawła II Gimnazjum w Kudowie-Zdroju uzyskała stypendium Rady Miejskiej w kategorii – sport.
W Zimowych Mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego zdobyła I miejsce w konkurencji 50, 100, 200 m stylem klasycznym oraz III miejsce w konkurencji 400 m stylem zmiennym.
Karolina Żurek uczennica klasy I „B” ZSP im. Jana Pawła II Gimnazjum w Kudowie-Zdroju uzyskała stypendium Rady Miejskiej w kategorii – sport. W IX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym zdobyła I miejsce w kat. 46 kg, W VI Międzynarodowym turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju zdobyła I miejsca w kat. 50 kg.
Katarzyna Kompa uczennica klasy II „E” ZSP im. Jana Pawła II Gimnazjum w Kudowie-Zdroju uzyskała stypendium Rady Miejskiej w kategorii – sport.  Zdobyła tytuł  - Mistrzyni Powiatu Kłodzkiego w biegu na 1000m oraz Mistrzyni Powiatu Kłodzkiego w biegach przełajowych (Biegi Kościuszkowskie), zajęła I miejsce w Międzynarodowych Zawodach w Machowie na 1200 m oraz II i IV miejsce w drużynowych biegach przełajowych w Powiecie Kłodzkim.
Wojciech Tomaszewski uczeń klasy II „B” ZSP im. Jana Pawła II Gimnazjum w Kudowie-Zdroju uzyskał stypendium Rady Miejskiej w kategorii – sport. Zajął I miejsce w Drużynowych Zawodach Pływackich w Rejonie Wałbrzyskim, I miejsce
w Drużynowych Zawodach Pływackich w Powiecie Kłodzkim, I miejsce w Turnieju „Coca-Cola Cup” (drużynowo) 2009 w Rejonie Kudowa – Szczytna, III miejsce w Regionalnych Zawodach Narciarskich – Zieleniec 2009, III miejsce w piłce nożnej w Powiecie Kłodzkim, III miejsce w Rejonie Kłodzkim w piłce siatkowej, IV miejsce w Drużynowych Zawodach Pływackich w Województwie Dolnośląskim ponadto ukończył kurs Demonstratora Narciarskiego – Zieleniec 2009.
Radosław Mężyński uczeń klasy II „B” ZSP im. Jana Pawła II Gimnazjum w Kudowie-Zdroju uzyskał stypendium Rady Miejskiej w kategorii – sport. Zajął I miejsce w powiecie w sztafecie 10*50 m – styl dowolny, I miejsce w Rejonie Wałbrzyskim w sztafecie 10*50 m – styl dowolny, IV miejsce w Województwie Dolnośląskim w sztafecie 10*50 m – styl dowolny, I miejsce w zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na 50 m – styl dowolny, IV miejsce w zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na 50 m – styl dowolny.
Następnie Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady wręczyli  podziękowania ks. T.Fitychowi, pani B.Poczobut, pani R.Różyckiej, panu M.Kot za przygotowanie wystawy pt. „Boże Młyny”. Ponadto wręczyli podziękowania pani M.Ozierańskiej za promowanie miasta Kudowa-Zdrój oraz Honorowym Dawcom Krwi z okazji Światowego Dnia Honorowych Dawców Krwi.

 

Ad.2)

Głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował zebranych, że prace nad przygotowaniem strategii trwały długo. Związane to było przede wszystkim z pracami związanymi z ustawą o systemie oświaty. Od 2001 do 2007 r. roku obowiązywała poprzednia strategia i był to bardzo trafny dokument. W 2008 roku Burmistrz Miasta zarządzeniem powołał zespół ds. opracowania strategii oświaty. Zespół spotykał się na kilku kolejnych spotkaniach. Zebrano dane dot. demografii, aktualnego stanu bazy materialnej, próbowano ułożyć plany dot. oświaty na lata 2009 – 2015. Opracowano strategię i przyszedł czas, aby ją przyjąć do realizacji.
E.Ubik i pan Burmistrz P.Maziarz przedstawili prezentację multimedialną i szczegółowo omówili  Strategię Oświaty  Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani E.Ubik przedstawiła informację dot. inwestycji i remontów, które udało się wykonać w obiektach szkolnych.
Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II:
- ul. Szkolna 8 – wykonano modernizację sanitariatowi na I i II kondygnacji, wybudowano kompleks boisk „Orlik 2012”, wykonano remont ogrodzenia, dachu nad salą gimnastyczną, odnawiane są na bieżąco sale lekcyjne, korytarze (przy udziale rodziców). W szkole tej funkcjonuje monitoring, 2 sale komputerowe i biblioteka multimedialna. Złożony został wniosek do Ministerstwa Edukacji narodowej na wymianę nawierzchni wokół budynku, modernizację sanitariatów na parterze z dostosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych i wymianę nawierzchni w sali gimnastycznej,
ul. Buczka 9 – wymieniona została cała stolarka okienna, wykonano modernizację sanitariatów na każdej kondygnacji, na parterze dostosowano dla osób niepełnosprawnych, odnowiono wszystkie sale lekcyjne i korytarze, wybudowany został plac zabaw, obecnie wykonywany jest remont ogrodzenia szkoły. Złożony zostanie wniosek na modernizację obecnie betonowego boiska. W szkole funkcjonuje monitoring, 2 sale komputerowe i biblioteka multimedialna. W okresie wakacji zostanie zakupione wyposażenie w meble dla dwóch klas i szafki uczniowskie dla dwóch oddziałów na I kondygnacji. Wykonana została zatoka postojowa przy szkole.
Szkoła Podstawowa nr 3:
- wykonano remont – modernizację pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne i świetlicę oraz gabinet dyrektora, remont komina, odnowiono sale lekcyjne przy udziale rodziców. W szkole funkcjonuje sala komputerowa.
W każdej ze szkół podstawowych uczniowie objęci zostali nauką dwóch języków obcych tj.  j. angielski i j.niemiecki.
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy:
- wykonano remont wózkarni, balkonów, odnowiono budynek, wymieniono drzwi wejściowe, odnowiono wszystkie sale i korytarze, ułożono panele podłogowe. Systematycznie wymieniane jest umeblowanie w salach gdzie przebywają dzieci. Złożony zostanie wniosek w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej  pn. „Przedszkole bez granic” w ramach współpracy z miastem Hronov.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo w drodze do szkoły wykonane zostaną progi zwalniające na ul. Nad Potokiem i ul. Norwida.
Następnie głos zabrał pan  Jerzy Sypek Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Słonem, który przedstawił informację dot. funkcjonowania szkoły oraz prac remontowych w niej wykonanych. Ponadto złożył podziękowania wszystkim tym, którzy pomagają i dzięki, którym szkoła funkcjonuje.
Radny W.Gucz stwierdził, że docierają do Rady niepokojące informację dot. kudowskiego liceum. Mimo, że to nie dotyczy tematu sesji proponuje, aby podobny materiał został opracowany przy udziale ref.oświaty a dotyczył dwóch  szkół ponadgimnazjalnych  z terenu naszego miasta. Materiał ten pozwoliłby władzom bronić tych szkół.
Przewodniczący Rady stwierdził, że należy się interesować tym co dzieje się w kudowskich szkołach ponadgimnazjalnych, ale należy przyznać również, że Rada ma ograniczoną możliwość czy pole działania. Jedyne co można zrobić to poprosić Starostwo o przygotowanie i przedstawienie takich materiałów. Przewodniczący Rady poinformował, że odbyło się spotkanie z panem Starostą. Pan Starosta mówił o pewnych pomysłach, które są w fazie wstępnego przygotowania. Chodzi o plany dot. połączenia Liceum Ogólnokształcącego im. J.Lompy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych i utworzenia w przyszłości najprawdopodobniej na bazie budynku obecnego liceum zespołu szkół, w którym byłyby klasy ogólnokształcące jak i kasy zawodowe. Komisja Oświaty, czy też Rada może zwrócić się z prośbą do pana Starosty o spotkanie i przedstawienie informacji na temat kudowskich szkół ponadgimnazjalnych.
Wracając do przedstawionej Strategię Oświaty  Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2015 Przewodniczący Rady stwierdził, że pokazuje ona cele, które są jak gdyby  celami trwającymi ciągle i nieustannie dla poprzednich, dla kolejnych kadencji Rady Miejskiej i pozostaje to jako jeden z bardziej ważkich tematów. Co pojawia się zupełnie nowego w tym dokumencie, jeżeli chodzi o duże inwestycje. To po pierwsze pomysł budowy nowoczesnego zespołu przedszkolno – żłobkowego. Taka potrzeba dojrzewa i po raz pierwszy jest zapisana w tym dokumencie. Druga rzecz to budowa nowoczesnej, dużej sali sportowej.
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty  Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2015, a następnie  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty  Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2015 została podjęta jednogłośnie.
Burmistrz Miasta złożył podziękowania całemu zespołowi za przygotowanie Strategii Oświaty  Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2015, która pozwoli na to, aby ze spokojem oczekiwać na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych. To co jest zawarte w tej strategii gwarantuje nam, po pierwsze w sposób zdecydowany poprawić w najbliższych latach warunki pobytu dzieci najmłodszych w placówkach oświatowych. Obecnie priorytetem będzie dla gminy budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego dopiero później budowa hali sportowej.  To przedsięwzięcie pozwoli na poprawę warunki nauki dzieci w szkołach. Bodowa nowego zespołu pozwoli na zabranie dzieci ze szkół. W momencie kiedy wejdzie obowiązek nauki dla dzieci sześcioletnich to z tym obowiązkiem łączy się również obowiązek pobytu wszystkich pięcioletnich dzieci w przedszkolu. Jeśli kalendarz wejścia w życie tej ustawy będzie realizowany – będzie to rok 2012. Jakie będą plany budowy hali sportowej to zależy również od tego jakie będą plany starostwa. Trudno po kilku rozmowach powiedzieć jakie starostwo ma plany i jaka jest realna możliwość ich wprowadzenia w życie. Na pewno byłoby łatwiej budować salę sportową wspólnie z innym organem założycielskim. Gdyby się tak zdarzyło to teren pod budowę sali sportowej mamy przy ul. Szkolnej. Kolejna rzecz, która powinna być podkreślona w sposób szczególny to jest skuteczność w zdobywaniu środków zewnętrznych, ponieważ od tego zależy jak sobie gmina poradzi z tym ambitnym planem. Jeszcze pół roku przyszłego w całości zostaną rozdane pieniądze w programie 2007 – 2013, w niektórych działaniach pieniądze  już zostały rozdane. Jeśli chodzi o naszą gminę to wszędzie tam gdzie taka możliwość jest, to gmina jest na to przygotowana.
Obecnie gmina będzie realizować po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedsięwzięcie w postaci porządkowania terenu przy budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej. Burmistrz Miasta wyraził również nadzieję, że uda się gminie pozyskać środki na budowę placu zabaw i boiska sportowego przy szkole przy ul. Buczka, a jednoczenie w tym samym wniosku – współpraca miast Kudowa-Hronov – planuje się pozyskanie środków na  plac zabaw, scenę, wymianę okien w kilku salach oraz mebli w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym przy ul. 1 Maja.
Wydatki na oświatę to jest pozycja bardzo znaczna w budżecie. Są to wydatki rzędu ponad 2,5 mln zł rocznie (bez subwencji oświatowej). Należy stwierdzić, że dobrze wydane pieniądze na pewno się zwracają i uważa, że pieniądze wydane na oświatę zwrócą się wielokrotnie. Należy robić wszystko, aby poziom naszej oświaty był coraz wyższy. Na pewno nie wszystko jest tak jak potrzeba i jeszcze wiele pracy, aby było lepiej.


Ad.3)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 
Pani I.Biernacik poinformowała, że projekt w/w uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów i planu wydatków  o kwotę 3.900 zł. Są to dodatkowe  środki pozyskane przez Zespół Szkół Publicznych i są one przeznaczone na realizację programu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Pani B.Kopeć – sekretarz gminy poinformowała, że zadania związane z zarządzanie drogami wojewódzkimi gmina przejęła podpisując odpowiednie porozumienie między Województwem Dolnośląskim a naszą gminą. W/w uchwała jest po to, żeby pan Burmistrz mógł podpisać aneks do tego porozumienia, a aneks będzie obejmował tylko jedną pozycję. Rozszerzony zostanie zakres tego porozumienia o cały odcinek dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych naszego miasta. Na dzień dzisiejszy przedmiotem porozumienia było zarządzanie drogami na odcinku 3 km natomiast po podpisaniu aneksu będzie to odcinek o długości ponad 9 km.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kudowa-Zdrój
Pani I.Gmerek poinformowała, że na sesji 27.04.2009 r. została podjęta uchwała sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kudowa-Zdrój. Ta uchwała niestety nie spodobała się naszemu organowi nadzorczemu. Otrzymała informację z nadzoru mówiącą o tym, że należy tę uchwałę jeszcze raz przygotować, zredagować oczywiście  z tymi uwagami, które organ nadzoru wskazał. Jeśli chodzi o te uwagi to nadzór przede wszystkim wytknął nam, że uchwała ( z 27.04.2009 r.) nie powinna mieć takiej formy. Zarzucił nam nadzór niespełnienie wszystkich przesłanek art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, co wg niej nie do końca jest prawdą i tutaj można by było spierać się z nadzorem, ponieważ te przesłanki, o który mowa jest w art. 21 były zawarte w poprzedniej uchwale, ale nadzorowi nie spodobała się forma, czyli uchwała zdaniem nadzoru powinna mieć rozdziały, o których mowa w w/w artykule ustawy. Te uwagi dot. formy spowodowały, że ta uchwała została ponownie skonstruowana, przeredagowana chociaż kręgosłup tej uchwały pozostał taki jak był. Większość zapisów jest taka jak w uchwale z 27.04.2009 r. Jedyną kwestią merytoryczną, na którą nadzór również zwrócił uwagę, była kwestia tego typu, że uzależniono prawo do lokalu komunalnego od nie posiadania tytułu prawnego do innego lokalu. Nadzór zarzucił, że jest to nieprawidłowość. W tym temacie wypowiedział się Sąd Administracyjny stwierdzając, że nie można takiego zapisu wprowadzać do uchwały i nie można dawać takiego ograniczenia to należy się z tym zgodzić. Polemizowanie z nadzorem i Sądem Administracyjnym nie miałoby sensu. Kolejną uwagą merytoryczną było przekroczenie przez Radę kompetencji związanej z regulaminem porządku domowego. Tutaj nadzór uznał, że art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie zezwala na to, to nie jest w kompetencji Rady, taki regulamin może jedynie sporządzony przez burmistrza. W związku z tym w w/w projekcie uchwały nie ma już tego regulaminu.
Radny W.Gucz wyraził swoje obawy związane z orzecznictwem Sądu Administracyjnego. Komisja Spraw spotkała się z sytuacją taką, że właściciel domu zwracał się  do Komisji z prośbą, aby przejąć lokatora. Jest to sytuacja niezręczna. Radny stwierdził, ze w jego odczuciu organ rozstrzygnął to niewłaściwie. Jednak nie mamy wpływu na to orzecznictwo.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia korekty na 2009 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011
Pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. poinformował, że w związku z możliwością pozyskania środków unijnych na realizację inwestycji w Słonym (POWT Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013) Spółka musi zabezpieczyć środki na jej realizację w wysokości 100 % wartości. W związku z powyższym zaistniała konieczność korekty wydatków inwestycyjnych w 2009 r. Nakłady  na modernizację SUW wyniosą w 2009 r. 1 900 tys. zł (z tego środki własne 400 tys., środki zewnętrzne 1 500 tys. zł), modernizacja istniejących sieci wod.-kan wg potrzeb – 80 tys. zł, uzbrojenie nowych terenów w sieć wod-kan – ul. Moniuszki  - 110 tys. zł, ul. Słone – uzbrojenie nowych osiedli – 221 tys. zł,  realizację inwestycji  Słone etap D  pod tytułem "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji  na Pograniczu Kłodzkim poprzez budowę  sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych w rejonie miast Kudowy Zdroju i Nachodu" - 410 tys. zł.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest szansa na rozszerzenie tego projektu o wodę, a kolejna rzecz to chcemy ten wniosek złożyć jak najszybciej, ponieważ koszty kwalifikowane liczą się od dnia zarejestrowania wniosku – tzn. nie w sensie zawiezienia, ale w sensie dokonania oceny formalno – prawnej, że projekt jest przygotowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia korekty na 2009 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej
Pani B.Kopeć – sekretarz gminy poinformowała, że gmina Kudowa-Zdrój należała już do w/w Stowarzyszenia – były to lata 90-te. W związku z tym, że Stowarzyszenie praktycznie wtedy nie działało gmina pod koniec lat 90-tych podjęła decyzję żeby z niego wystąpić. Przyczyną poprzedniego przystąpienia do Stowarzyszenia  była wielka nadzieja związana z tym, że wszystkie gminy uzdrowiskowe wspólnie  będą w stanie lepiej dbać o własne interesy. Funkcjonowała wtedy stara ustawa o gminach uzdrowiskowych z 1966 r. Trwały nieustające prace związane z nową ustawą uzdrowiskową. Niestety to Stowarzyszenie nie spełniło na ten czas naszych oczekiwań. W tej chwili Stowarzyszenie działa bardzo prężnie, próbuje mieć wpływ na bardzo wraże sprawy związane z funkcjonowaniem uzdrowisk, wpływ w bardzo różnych instytucjach. Próbuje lobbować pewne interesy gmin uzdrowiskowych w skali kraju. Włącza się i będzie włączać się we właściwą, dobrą promocję gmin uzdrowiskowych. Składka członkowska naszej gminy będzie wynosiła 6.800 zł rocznie, będą to transze płacone raz na kwartał.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej  została podjęta jednogłośnie.


Ad.4)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem dot. zarządzenia w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej. Czy jest to na takich samych zasadach jak przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy nieruchomościach zabudowanych na cele mieszkaniowe. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że użytkownik wieczysty wystąpił z wnioskiem. Ma on prawo nabyć na własność nieruchomość posiadaną w użytkowaniu wieczystym. W przypadku uchwał, które Rada podejmuje od jakiegoś czasu w sprawie bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe jest to specjalna ścieżka, którą ustawodawca wymyślił. Natomiast w tym przypadku ktoś kto jest użytkownikiem wieczystym chce sobie to kupić, Zapłaci gminie tę różnicę i stanie się właścicielem.
Radny W.Gucz zwrócił się z prośba o podanie informacji na temat pisma Parku Narodowego Gór Stołowych skierowanego do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w którym wyraża zaniepokojenie zapisami Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Województwa nr 2570/III/09, w którym uznano drogę nr 387 za nie posiadającą znaczenia w powiązaniach funkcyjno- przestrzennych województwa.
Burmistrz Miasta poinformował, że Urząd Marszałkowski dokonał tzw. weryfikacji połączeń komunikacyjnych, drogowych i nazwał to nową mapą dróg. Podstawą do ustalenia hierarchii ważności tych dróg jest określenie czterech centrów na terenie Dolnego Śląska. Te centra to są strategiczne miasta. Ustalono, że one będą tak jak kiedyś były województwa, czyli Wrocław, Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych. Dojazdy i połączenia z tymi miastami uznano za strategiczne i najważniejsze ze względu na ważność gospodarczą. Droga 387 i nie tylko, bo takich miejsc, które są strategiczne ze względu na charakter Dolnego Śląska czyli funkcję turystyczno – uzdrowiskową,  nie została tak sklasyfikowana. Stąd cala burza w tym programie, w tej mapie drogowej. Żeby do końca powiedzieć, czy jesteśmy na tej mapie wyróżnieni, czy nie to jest przed nami cała procedura. Po pierwsze, aby uznać tę mapę gotową do realizacji to ona musi się znaleźć w WPI, a obecnie jej w WPI nie ma. Bardzo dobrze, że są te reakcje i te protesty. Jeśli chodzi o kolejne etapy dot. tej mapy  to na pewno będzie dyskusja wśród samorządów, zorganizowane zostanie spotkanie w wszystkimi samorządami Dolnego Śląska na poziomie gminnym i powiatowym w tych czterech centrach. Później będzie to przedmiotem dyskusji innych gremiów naukowych z udziałem przedstawicieli samorządów gospodarczych, następnie będzie to przedmiotem wyłożenia przed sesją Sejmiku  Dolnośląskiego i najprawdopodobniej będzie to zatwierdzone na koniec roku. Gmina nie patrząc na te protesty spotkała się z przedstawicielami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei i ustalono: gmina przejmuje cały odcinek drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy, w tym roku wykonana zostanie odnowa nawierzchni asfaltowej na odcinku 3 km oraz naprawa nawierzchni na pozostałym odcinku do Karłowa wraz z utwardzeniem poboczy i czyszczeniem rowów.  
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.5)
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o uroczystościach związanych z 50-leciem kapłaństwa ks. Jana Myjaka – Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój i zwrócił się z prośbą o udział radnych w tych uroczystościach.
Ponadto stwierdził, że plan pracy Rady na I półrocze został wyczerpany. W związku z tym planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się we wrześniu, z tym, że Burmistrz Miasta poinformował, że niewykluczone iż będzie potrzeba zwołania sesji w lipcu.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest bardzo prawdopodobne, że sesja Rady Miejskiej odbędzie się ok. 10 lipca br. Ona będzie potrzebna z dwóch powodów.  Po pierwsze MZUP przystępuje do bardzo ważnego i odpowiedzialnego zadana tj. budowy cmentarza komunalnego przy ul. Słone. Wszystkie dokumenty zostały załatwione i pan prezes K.Kierończyk zgodnie z ustaleniami pełniąc obowiązki dyrektora MZUP-u doprowadził te sprawę dokumentacyjną do końca. Zostały nam jeszcze do załatwienia sprawy majątkowe, czyli gruntowe. Ma nadzieję, że w możliwie najszybszym terminie zostanie dokonana zamiana gruntów między trzema partnerami.  Pan dyrektor B.Chmielewski musi oddać do 10.10.2009 r. oddać do użytku cmentarz w Słonem.  W związku w tym może się okazać, że będzie potrzeba dokonania pewnych korekt w budżecie gminy. MZUP musi wykonać dokładne kosztorysy. Bez dokładnych kosztorysów nie będzie można ogłosić przetargu, żeby ogłosić przetarg i przyjąć zobowiązania to najpierw musi być odpowiedni zapis w budżecie.
Drugi powód zwołania sesji – gmina otrzymała decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu i zakwalifikowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji osiedla Fabrycznego.  Został on przyjęty do dalszej weryfikacji. Jest wielce prawdopodobne, że tu też będą niezbędne zmiany w budżecie gminy.
Burmistrz Miasta w imieniu mieszkańców Brzozowia zaprosił radnych na 26.06.2009 r. na godz. 1700 na uroczystość związaną z oddaniem inwestycji pn. „Droga z Brzozowia do Czeskiej Czermnej”.
Radna G.Janiszewska zaprosiła radnych na organizowaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Referat Kultury Sportu i Promocji  imprezę, która odbędzie się 20.06.2009 r. na terenie Parku Zdrojowego. Jest to impreza pn. „Targi artystyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.  Przyjadą na tę imprezę inne Stowarzyszenia, które będą prezentowały swoje prace. Prace te będzie można oglądać oraz zakupić.  Impreza rozpoczyna się o godz. 11.00

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogusław Burger


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXXVII/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2009 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż