Budżet 2023

 

Budżet 2022

 

Budżet 2021

Budżet 2020

Budżet 2019

 

Budżet 2018

 

Budżet 2017

 

 

Budżet 2016

Uchwala nr III/154/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 r,
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2016 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/17 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/205/17 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za 2016 rok​

 

Informacja kwartalna IV kw.2016

 

Uchwała Nr III/100/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 19 kwietnia 2017 r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdroju sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2016 rok.

 

Zarządzenie 80/17
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca  2017 r. w sprawie  ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2016 r.

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za IV kw. 2016 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2016 DO DNIA 30.09.2016

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za III kw. 2016 r.

Uchwała nr XXVI/149/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie 162/16 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Uchwała Nr III/167/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 6 września 2016r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

 

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2016 DO DNIA 30.06.2016

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za II kw. 2016 r.

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za I kw. 2016 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2016 DO DNIA 31.03.2016

Uchwała Nr III/40/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21/01/016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwotydługu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XVI/79/15 z 30/12/2015 r, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XVI/80/15 z 30/12/2015 r w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2016 r.

 

Uchwała nr XVI/79/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

 

UCHWAŁA Nr XVI/80/15 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

 

Uchwała Nr III/298/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

 

Uchwała Nr III/299/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 276/15

Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa – Zdrój

 

Budżet 2015

Uchwała nr XXII/30/16
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2015 rok.

Uchwała nr XXII/131/16
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała nr III/143/2016
RIO z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2015 rok.

Informacja kwartalna IV kw.2015

Uchwała Nr III/92/2016

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonycm przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2015 rok.

Zarządzenie 75/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca  2016 r. w sprawie  ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2015 r.

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za IV kwartał 2015 r.

 

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2015 DO DNIA 30.09.2015

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za III kwartał 2015 r.

 

Zarządzenie 190/15 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Uchwała RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015

 
 
 
 
Uchwała nr III/6/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.
 
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

Uchwała Nr III/29/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady miejskiej Kudowy-Zdroju Nr III/5/14 z 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr III/6/14 z 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.

Uchwała Nr III/268/2014
RIO z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015
 
 Uchwała Nr III/267/2014
RIO z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie nr 312/14
Burmistrza Miasta w Kudowie-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie:  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój  na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.


Budżet 2014
 

Uchwała nr IX/43/15
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok.

Uchwała nr IX/44/15
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała nr III/119/2015
RIO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2014 rok.
 

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2014 DO DNIA 31.12.2014

Uchwała RIO o wykonaniu budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 73/15 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
 
Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za IV kwartał 2014 r.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kudowa-Zdrój
za okres od 01.01.2014 do dnia 30.09.2014


Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za III kwartał 2014 r.

Uchwała Nr III/182/2014

RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Zarządzenie Nr 207/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2014 DO DNIA 30.06.2014

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za II kwartał 2014 r.

Sprawozdania budżetowe Gminy Kudowa-Zdrój za I kwartał 2014 r.
 
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ ZA OKRES OS 01.01.2014 DO DNIA 31.03.2014

Uchwała Nr III/31/2014

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr III/30/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2014 r.

Uchwała nr XXXVIII/270/13
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/13
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

Uchwała III/208/2013
RIO z dnia 26.11.2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Uchwała III/207/2013
RIO z dnia 26.11.2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała III/206/2013
RIO z dnia 26.11.2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie nr 280/13
Burmistrza Miasta w Kudowie-Zdroju z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie:  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój  na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie 191/13 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 r.

Budżet 2013


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2013 DO DNIA 31.12.2013

Uchwała RIO o wykonaniu budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 90/14
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA ZDRÓJ z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego.


Uchwała nr XXXVIII/272/13
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie: wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Informacja z wyboru agenta emisji obligacji komunalnych gminy Kudowa-Zdrój

Kwartalna informacja o wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013

Zarządzenie 187 /13 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
   
Uchwała Nr III/29/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie opinii o prawidłowościach planowanej kwoty długu w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XXVI/188/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz uchwale Nr XXVI/189/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.

Uchwała Nr III/28/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie o możliwości sfinansowania deficytu gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XXVI/189/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.

Uchwała nr XXVI/189/12
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.

Uchwała Nr III/252/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.
 
Uchwała Nr III/251/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
 
Uchwała Nr III/250/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
 
Zarządzenie nr 239/12
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Budżet 2012

 Uchwała nr III/147/2012

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kudowy-Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
 
Zarządzenie 190/12
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 roku.

Uchwała Nr III/29/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu przyjętej w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr XVI/100/11 z 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XVI/101/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok.

Uchwała Nr III/28/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XVI/101/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok.

Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok.

Uchwała nr XVI/100/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
 

 Uchwała Nr III/226/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2012


Budżet 2011
 

Uchwała Nr III/77/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2011 rok.

Zarządzenie 88/12 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2011 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2011 r.

Zarządzenie nr III/165/2011

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 5 września 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Zarządzenie  156/11
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 sierpnia  2011 roku. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu w uchwale Rady Miejskiej Kudowy Zdroju nr IV/10/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w spawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Kudowy Zdroju nr IV/10/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w spawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011r.


Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Budżet 2010

 

Uchwała Nr III/91/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2011 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2010 rok.

Zarządzenie 71/11 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2010 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2010

Uchwała Nr III/116/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 września 2010 roku

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kudowy- Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2010 do dnia 30.06.2010


Zarządzenie nr 152/10
w sprawie:  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010

UCHWAŁA NR XLIX/337/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29  grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Zarządzenie Nr 231/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku
w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Uchwała nr III/222/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2009 roku.
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu gminy Kudowa-Zdrój.

Uchwała nr III/221/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2009 roku.
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju projekcie budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Budżet 2009


Zarządzenie Nr 59/10
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój za III kwartał 2009r.

Zarządzenie 163/09
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2009 roku.
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury z I półrocze 2009 r.

 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2009 do dnia 30.06.2009 (II kwartał)

 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2009 do dnia 31.03.2009 (I kwartał)

 Uchwała nr XXXI/216/08

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 Zarządzenie nr 220/08 Burmistrza

Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie: projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 Uchwały nr III-224/08 i nr III-225/08 - plik w formacie pdf

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2008 roku
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 prognozy kwoty długu gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 164/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

Budżet 2008

 
Zarządzenie nr 53/09
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca  2009 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 
 

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2008 roku
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 r.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój
za II kwartał 2008 roku.


Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój
za I kwartał 2008.doc


Uchwała Nr XVIII/114/07
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok.

Zarządzenie nr 175/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie: projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok.

Uchwała Nr III-236/2007.pdf
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2007 roku
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Uchwala Nr III-237/07.pdf
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu gminy Kudowa Zdrój.

Zarządzenie nr 60/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2007 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Uchwała Nr III-75/08.pdf
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Uchwała Nr III-76/08.pdf
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2008 roku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:12.11.2008 13:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:18.11.2022 14:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 5113