Zarządzenie  Nr   254/09
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z  dnia 11 grudnia 2009 roku

 

w sprawie :  umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste
                     gruntu za 2008 – 2009 rok

 

              Na podstawie § 3 pkt.1 oraz § 5 ust 1 pkt 10 Uchwały Nr XXIV/166/08 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie : szczegółowych zasad  umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także wskazania organów do tego  uprawnionych zarządzam co następuje:

 

§ 1


Umarzam wierzytelność za użytkowanie wieczyste gruntu  za 2008 – 2009 roku w kwocie 219,64,- zł. wraz z odsetkami za zwłokę, których kwota na dzień złożenia wniosku wynosi 18,- zł. 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia  powierzam  Skarbnikowi gminy.

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 254/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.12.2009 10:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.12.2009 10:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 22