Uchwała Nr XLIX/341/09
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu ponownej skargi Państwa Narcyzy i Roberta Duch Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1


Rada Miejska Kudowy – Zdroju po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2009 r. uznaje za bezzasadną skargę Państwa Narcyzy i Roberta Duch z dnia 07 grudnia 2009 r. na działalność Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale nr XLV/318/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju .

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIX/341/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 12:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 12:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 62