Zarządzenie nr 10/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju

 z dnia 11 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości,  Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 
Przeznacza się do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 38/1 (AM-2) o pow.139m2, księga wieczysta Kw. nr 70302, położoną w obrębie Nowy Zdrój, gmina Kudowa - Zdrój.

 

§ 2

 

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży będzie ponosić nabywca.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 10/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.01.2010 08:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.01.2010 08:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 38