Zarządzenie nr 14/10

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju

z dnia 18 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość bez zabudowań, położoną w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Nowy Zdrój, ul. Turystyczna, działka nr 335/6 (AM-2) o pow.2711m2, księga wieczysta Kw. nr 43614 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo jednorodzinne, dopuszczalne mieszkalnictwo pensjonatowe.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 14/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.01.2010 09:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.01.2010 09:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 48