Zarządzenie nr 16/10

 

Zarządzenie  Nr 16/10
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 18 stycznia 2010 roku


w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kudowa Zdrój odrębnymi ustawami na 2010 rok oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

 

                       Na podstawie art. 30 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 249 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  nr 157 poz. 1240) zarządzam co następuje:


§ 1

 

Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój odrębnymi ustawami na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

 

 

 

 

 

 


                

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 16/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.01.2010 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż