UCHWAŁA NR LI/345/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 24 lutego 2010 roku

 

w sprawie:  planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010

 

                  Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się następujący  plan pracy  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2010:

1. do 31.03.2010 r. 
Strategia Rozwoju Gminy i Produktu Turystycznego – ocena zaawansowania realizacji i aktualizacja Strategii.

2. do 30.04.2010 r. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
Absolutorium dla Burmistrza Miasta.

3. do 31.05.2010 r. 
20-lecie Samorządu Gminy w wolnej Polsce.

4. do 30.06.2010 r. 
Ocena realizacji zamierzeń   Rady Miejskiej w kadencji 2006 – 2010.

Środki pozyskane dla gminy z zewnątrz motorem rozwoju.

5. do 30.09.2010 r. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

6. do 31.10.2010 r. 
Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.

7. do 30.11.2010 r. 
Uchwały okołobudżetowe. Podatki i opłaty lokalne.

8. do 31.12.2010 r. 

Uchwalenie budżetu gminy na rok 2011.
Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej na rok 2011.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LI/345/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.03.2010 08:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.03.2010 08:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 27