Zarządzenie nr 23/10

 

Zarządzenie  Nr 23/10
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 29 stycznia 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok . 


Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust.1  uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2010 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:


                                                    
§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków dokonując przeniesień między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.

 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:
   - dochody                           35.695.000,00 zł
   - wydatki                            37.502.000,00 zł
   - deficyt budżetu                 1.807.000,00 zł                


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 23/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2010 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż