Zarządzenie nr 24/10

 

Zarządzenie nr  24/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia   29 stycznia  2010 roku

 

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny realizacji  Strategii Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz rozwoju  produktów turystycznych.


 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrza  Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:    

 

§ 1

 

W celu dokonania oceny realizacji  Strategii Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz rozwoju  produktów turystycznych  w latach   2004 – 2009 powołuje  się zespół  w skład,  którego  wchodzą :

     1. Aneta Potoczna                  - przewodniczący zespołu
     2. Marek Kot                          - członek zespołu
     3. Małgorzata Kanecka          - członek zespołu
     4. Jacek Kowalczyk               - członek zespołu
     5. Marek Biernacki                - członek zespołu

 

§ 2 

     

Zobowiązuje się przewodniczącego zespołu do przygotowania pisemnej informacji  dotyczącej oceny realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój  oraz rozwoju  produktów turystycznych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 24/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2010 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż