Zarządzenie nr 25/10


ZARZĄDZENIE NR 25/10
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 04 lutego 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 czerwca 2007 roku z późn.zm.


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Kudowie-Zdroju” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Aneta Potoczna   - przewodniczący komisji
2. Roman Smolnicki  - członek komisji
3. Dorota Dąbrowska  - członek komisji
4. Marek Kot         - sekretarz

 

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 25/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2010 10:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż