ZARZĄDZENIE Nr  27/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia  05 lutego  2010 roku


w sprawie: powołania zespołu do spraw kontroli nieruchomości

 


  Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje :

 

§ 1

 

W związku z koniecznością dokonania kontroli nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Kudowa-Zdrój powołuję  zespół do przeprowadzenia czynności kontrolnych w następującym składzie :

1. Barbara Kopeć                    -  przewodnicząca zespołu
2. Renata Okopińska               -  członek zespołu
3. Urszula Karpowicz             -  członek zespołu
4. Małgorzata Kućka              -  członek zespołu

 

§ 2

 

Przedmiotem kontroli o której mowa w § 1 są zagadnienia określone w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia .

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 27/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.02.2010 11:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.02.2010 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 49