ZARZĄDZENIE NR 34/10
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 23 lutego 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 czerwca 2007 roku z późn. zm. w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju.


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Kudowie-Zdroju” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Roman Smolnicki             - przewodniczący komisji
2. Dorota Dąbrowska         - członek komisji
3. Marek Kot                       - sekretarz


§2


Traci moc zarządzenie nr 25/10 Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 34/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:26.02.2010 12:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.02.2010 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 29