ZARZĄDZENIE NR 35/10
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 23 lutego 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 czerwca 2007 roku z późn.zm. w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju.


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego dla zadania pn.: „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym  w Kudowie-Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych” pod względem oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Aneta Potoczna                      - przewodniczący komisji
2. Urszula Karpowicz                - członek komisji
3. Adam Lis                                - członek komisji
4. Dorota Dąbrowska                - członek komisji
5. Roman Smolnicki                    - członek komisji
6. Marek Kot                               - sekretarz


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 35/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:26.02.2010 12:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.02.2010 12:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 37