Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2010

Zarządzenie Nr 40/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości ryczałtu za energię elektryczną

Zarządzenie Nr 41/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty w czynszu dzierżawnym

Zarządzenie Nr 42/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie: umorzenia nieściągalnych należności z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zarządzenie Nr 43/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 44/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 45/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 46/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 47/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 48/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 49/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 50/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 51/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 52/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty w czynszu dzierżawnym 

Zarządzenie Nr 53/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie: wykazu działań do realizacji na lata 2010-2020 wynikających ze "Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych" 

Zarządzenie Nr 54/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie Nr 55/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie Nr 56/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 57/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 58/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 59/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 60/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 61/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie:  interpretacji linii rozgraniczającej terenu w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta  Kudowy - Zdroju

Zarządzenie Nr 62/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 63/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 64/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 65/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 66/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 67/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 68/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 69/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 70/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok


Zarządzenie Nr 71/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 kwietnia 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 72/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 kwietnia 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 73/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 kwietnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 74/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 kwietnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 75/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 76/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 77/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 78/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie Nr 79/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 80/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie Nr 81/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: nabycia prawa własności działki 

Zarządzenie Nr 82/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty w czynszu dzierżawnym

Zarządzenie Nr 83/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 84/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wwieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 85/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie Nr 86/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie Nr 87/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie Nr 88/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2010
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:22.03.2010 12:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 11:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 131