Zarządzenie nr 53/10
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 16 marca 2010 roku


w sprawie wykazu działań do realizacji na lata 2010 - 2020 wynikających ze „Strategii Rozwoju Gminy Kudowa – Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych”


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z Uchwałą nr XXIII/117/2004 z dnia 31 maja 2004r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kudowa – Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych” zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się do realizacji na lata 2010 - 2020 wykaz działań wynikających ze „Strategii Rozwoju Gminy Kudowa – Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 53/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.03.2010 11:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.03.2010 11:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 43