UCHWAŁA Nr  LII/359/10
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY -ZDROJU
z dnia  31 marca 2010 roku

 

w sprawie:  skargi Lilianny Cosel na Uchwałę nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa -Zdrój

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) Rada Miejska  Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1


Nie uwzględnia się skargi Lilianny Cosel na Uchwałę nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa –Zdrój i składa się odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.


§ 2


Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju do złożenia pisemnej odpowiedzi na skargę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LII/359/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2010 11:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2010 11:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 52